פעילות חברתית

"בני אדם הם הרבה יותר גדולים מאשר רק להרוויח כסף"

מוחמד יונס

החברה הבדואית בנגב מונה כיום מעל 300,000 נפש, למעלה משני שליש צעירים מתחת לגיל 21. החברה מתקיימת בלב הנגב של מדינת ישראל אך מתפתחת בקווים ובערוצים מקבילים לחברה היהודית.

נכון לשנת 2022, כשני שליש מבני החברה מתגוררים בישובים מוכרים: העיר רהט, שש מועצות מקומיות (תל שבע, לקייה, חורה, כסייפה, ערערה ושגב שלום) ושתי מועצות אזוריות (נווה מדבר ואל-קאסום). שליש מבני החברה מתגוררים בישובים בלתי מוכרים.

התשתיות הפיזיות ושירותי הציבור מצויים בפיגור.אחוז התעסוקה הינו הנמוך ביותר במדינה, ובהתאמה, מערכת החינוך איננה מצליחה לקדם באופן מספק את צעירי החברה הבדואית בנגב. שיעורי האבטלה בדרום גבוהים בהרבה מהממוצע הארצי: כ-9% לעומת כ-7.6%, ובקרב האוכלוסייה הבדואית אחוזי אבטלה מגיעים עד לכ-40%.

קבוצת תמאם שמה לה למטרה לחולל שינוי כלכלי-חברתי בחברה הבדואית בנגב, ליצור הזדמנויות לצמיחה כלכלית של הפרט והחברה ולהרחיב את מעגלי התעסוקה. הקבוצה יוצרת באמצעות מיזמיה העסקיים מסגרות תעסוקה מתפתחות וגדלות עבור החברה הבדואית בכלל והנשים בפרט.

העסקת אנשים עם צרכים מיוחדים
צעירים עם צרכים מיוחדים מהחברה הבדואית בנגב מוצאים עצמם ללא מערכת או מסגרת החל מסיום מערכת החינוך (גיל 21).
בחברה הבדואית אין כיום מסגרת הנותנת מענה לאוכלוסייה זו, הנאמדת בכ 22%- מכלל החברה הבדואית.
לקראת הקמת מסגרת רחבה יותר, קבוצת תמאם החלה להעסיק צעירים עם צרכים מיוחדים בחברות הקבוצה כפיילוט ראשוני.

  • צעירים אלו שולבו בעבודה יחד עם כלל העובדים. פיילוט זה הוכתר כהצלחה גדולה בה נמצא כי עובדים אלו מרוצים מאד מעבודתם בקבוצה וישנו רצון גדול מצד צעירים נוספים להשתלב אף הם במפעלי הקבוצה. בימים אלו אנו בוחנים את צעדינו לקראת שילוב רחב יותר של אנשים עם צרכים מיוחדים בפעילות קבוצת תמאם כמענה ראשוני וייחודי בחברה הבדואית בנגב.

 

תעסוקת נשים בדואיות

קבוצת תמאם מובילה את תעסוקת החברה הבדואית לפסגות חדשות. בקבוצה

  • מועסקות למעלה מ 250- נשים בדואיות המהוות כ 60%- מהחברה. נשים אלו,
  • לחלקן הגדול זוהי עבודתן הראשונה, מקבלות מעטפת ובית חם במסגרת המעבר לשוק העבודה.
  • לאחר מספר שנות ותק של החברות, ניתן למצוא נשים רבות בתפקידי ניהול ומפתח בחברות השונות בקבוצה- מנהלות ייצור, ניהול כספים, מנהלות מוקדים,מנהלות משמרות ועוד. הכח הנשי הבדואי הוא הכוח המניע לשינוי חברתי.
קורסים והכשרות

כבכל שנה, אנו ממשיכים להכשיר, להדריך ולשפר את מקצועיות העובדים ללא הפסקה.

  • השתלמויות נהגים.הכשרות עזרה ראשונה.
  • ניהול כספים.
  • הכשרות ניהול והקמת מוקדים היו חלק ממערך ההכשרות וההדרכה שעובדי הקבוצה השונים עברו וממשיכים להתפתח במסגרת עבודתם.
פתיחת משרות חדשות בפריפריה

בצל מגפת הקורונה, בשנת 2021 איבדו רבים את מקום עבודתם. בפריפריה מספר
העובדים שהוצאו לחל"ת ופוטרו גבוה אף יותר. בחברות השונות בקבוצת תמאם
הורגשה הקורונה היטב. למרות זאת,
הצליחו החברות בתושיה ויצירתיות רבה לפתוח אפיקי פעילות חדשים.
עקב כך, כלל חברות הקבוצה צלחו תקופה מאתגרת זו בהצלחה מרשימה ואף הגדילו והרחיבו את פעילותן. בשנה האחרונה הוקמו שתי חברות חדשות
בקבוצה ונוספו כ 200- עובדים חדשים, על אף כל האתגרים שבדרך!

שעות פעילות המשרד:
ימים א'-ה' 8:30-16:00
כתובת:
רחוב היצירה 6, עידן הנגב
מייל:
office@tamamgroup.com
טלפון:08-9109916
פקס: 8-9109884