Group 96

החברה הוקמה בשנת 2021 להקמת מתקני אגירה וייצור אנרגיה, ברמה המקומית, ואספקת אנרגיה לרשת החשמל.
בשנת 2022 החלה החברה בפיתוח פעילות באנרגיה מתחדשת – ייזום והקמה של מגוון פרויקטים לייצור ואגירת חשמל.
לחברה מספר מפעלים בבעלות אשר הינם צרכני חשמל ויהוו את אחד הבסיסים אנרגיה להקמת הפעילות ובפניה ללקוחות ומפעלים נוספים לצורך הקמת מתקני האגירה.

בשנת פעילותה הראשונה עסקנו בפסגה בהקמת ארבעה פרויקטים חדשים ליצור אנרגיה ירוקה בכל רחבי הארץ. כחלק מפעילות הייצור,
החברה מקדמת אתרים לאגירת חשמל עבור רשת החשמל הארצית. מתקנים אלו מקודמים מול רשויות המדינה הרלוונטיות.

פיתוח כלכלי חברתי נובע בראש ובראשונה מפרופיל הפעילות במרחב.
מרביתם המוחלט של תשתיות המחקר, הידע וניהול הנתונים מצויות במרכז הארץ. הפריפריה בישראל לא שותפה במערכי קצה פורצי דרך וייחודיים.

קבוצת תמאם יזמה והשקיעה בהקמת חוות שרתים כצעד נוסף בפיתוח הנגב ומימוש הפוטנציאל הטמון בו.
החווה מצוייה בתהליכי תכנון מתקדמים ובתהליכי ביצוע ראשוניים.
החווה עתידה להעסיק עשרות מהנדסים, הנדסאים וטכנאים תושבי הנגב ולתת שירות למתקנים המשמעותיים בחבל ארץ זה.

שעות פעילות המשרד:
ימים א'-ה' 8:30-16:00
כתובת:
רחוב היצירה 6, עידן הנגב
מייל:
office@tamamgroup.com
טלפון:08-9109916
פקס: 8-9109884